B16 arkitektur & landskap AS

liten og fleksibel struktur med tung kompetanse og lang erfaring fra prosjekteringsarbeid innen
by- og tettstedsproblematikk og konvertering av industriområder til nye byområder.

B16 arkitektur & landskap og NUGrid Energy AS har sammen utviklet et nytt konsept for bærekraftig byutvikling.