Kontoret ble etablert i 2014 og arbeider både som landskapsarkitekt, arkitekt og utvikler gjennom alle faser for større og mindre prosjekter: mulighetsstudier, idekonsepter, estetiske planer, helhetsplaner for byutviklingsområder, næringsparker, konverteringsprosjekter, flomsikringsprosjekter, samt konkrete byggeplaner for gater, torg og parker.


Kontoret arbeider aktivt sammen med utvikler-/utbyggermiljøer for bærekraftige planer og prosjekter som gjør utviklingen/utbygging finansielt interessant både for private aktører/utbyggere og storsamfunnet.


Utviklingsplaner/utviklingskonsepter må være robuste og med nødvendig idemessig kraft til å skape den begeistring som slike utviklingsprosesser trenger både overfor de besluttende politiske organer og i forhold til utviklere/utbyggere som skal delta med nødvendige investeringer/finansiering i forhold til utbygging.